COVID-19 Protocollen

Op deze pagina vindt u verschillende dynamische protocollen gericht op de diagnostiek en behandeling van COVID-19. Deze worden u kosteloos ter beschikking gesteld i.s.m. Evidencio B.V. in de gezamenlijke strijd tegen het corona virus.

Dynamische protocollen hebben hebben verschillende doelen. Zo wordt beoogt meer standaardisatie te bereiken in de diagnostiek en behandeling van COVID-19 patiënten binnen en tussen ziekenhuizen. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe de protocollen worden doorlopen en op welke punten (bewust) werd afgeweken van aanbevolen stappen. Deze informatie is waardevol om snelle en gerichte protocol revisies te kunnen doorvoeren. Updates van de protocollen worden centraal verwerkt en kunnen direct beschikbaar worden gemaakt voor zorgprofessionals in heel Nederland. Er wordt een strikt versiebeheer gehanteerd.

Verkregen output kan eenvoudig worden gekopieerd naar elk gangbaar elektronisch patiëntendossier in een gestandaardiseerd format. Ingevoerde variabelen kunnen daarnaast gepseudonimiseerd als discrete data worden opgeslagen en geëxporteerd voor kwaliteitsregistratie en wetenschappelijk onderzoek. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken dient een dataverwerkersovereenkomst te worden ondertekend. Door de verzamelde data te verrijken met klinisch relevante uitkomstmaten kan de effectiviteit van protocollen worden geëvalueerd en kunnen protocollen onderling worden vergeleken.

Betrokken partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van de dynamische protocollen, welke zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en protocollen zoals gepubliceerd door diverse wetenschappelijke verenigingen. Desondanks accepteren geen van de partijen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie of resultaten, nog voor de eventuele schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit protocol.

Voor achtergrond informatie met betrekking tot het Evidencio platform verwijzen wij u naar www.evidencio.com. Vragen of opmerkingen kunt u richten aan: info@evidencio.com.

Nog geen account? Registreer hier